Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2013

10:47
10:30
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialadybiiird ladybiiird
10:19
4798 cf18
Reposted fromShini Shini viapieceofinsanity pieceofinsanity
10:18
7814 9baf
Reposted bymurderer1Sa7xCC
10:17
7789 f03f

September 19 2013

20:43
5274 4ea4
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viayoann yoann
20:36
8470 d4e9 500
bedtime fanfiction
20:07
The description of sleeping

September 18 2013

23:11
2250 681d 500
Reposted fromedenpath edenpath viaflosik flosik
23:09
Reposted fromuhuh uhuh viaflosik flosik
23:07
23:01
8717 391a
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaflosik flosik
15:57
8441 b8a4 500
1x.com
Tranquilize
Reposted fromfx00 fx00
15:40
2789 13ab
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasoSad soSad
15:40
6829 afef
Reposted fromsoSad soSad
15:38
4049 b936 500
Reposted fromsoSad soSad
15:28
4985 0474
Reposted fromxoxou xoxou viabezuzyteczna bezuzyteczna
15:28
5867 a97c 500
15:19
15:14
- Myślałem, że...ty i ja...może moglibyśmy gdzieś wyjść razem, pewnego dnia. Dzisiaj. Teraz. Chodź ze mną.
- Nie, ja... Myślę, że to niemożliwe.  
 - Dlaczego nie?
- Dlatego, że jak pójdziemy gdzieś razem będę się bała, że pewnego dnia, może nie dziś, może nie jutro, ale jakiegoś dnia, nagle...mogę zacząć płakać i będę płakała tyle, że nic i nikt nie będzie mógł mnie powstrzymać.
i łzy wypełnią pokój i zabraknie mi powietrza i pociągnę cię ze sobą i utoniemy oboje.
- Nauczę się pływać.
— Życie ukryte w słowach
Reposted fromsaphirka saphirka viaSchuyler Schuyler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl